PechaKucha Night - Urban Innovation

Velkommen til en ny offisiell PechaKucha Night i Østfold - denne gangen med fokus på byutviklling.

Litteraturhuset Fredrikstad, onsdag 30. april kl 20:00

Kreative Fagdager i Halden 2014

Velkommen til en ny Arena Magica samling i Halden. Vi fyller to dager med kunnskapsdeling, faglig oppdatering og ikke minst sosial nettverksbygging. Programmet vil reflektere en del av fokusområdene i klyngen akkurat nå, og burde være relevant for alle. Meld deg på i dag!

Stemingsrapport fra Kreative Fagdager i fjor

To svært innholdsrike dager i Halden, men workshops, faglige innlegg, diskusjoner og moro!

Veien til internasjonal film- og TV-produksjon

Arena Magica har utarbeidet et hefte som gir en oversiktlig innføring i de mange problemstillene man vil stå overfor på veien mot et internasjonalt marked.